دنیای درون

واقعیت «من در جهان هستم» را به «من جهان هستم» تبدیل کنید

مقایسه دیدگاه فروید و یونگ درباره خواب

    این مطلب خلاصه ای از یکی از سخنرانی های پروفسور دامهاف است. منبع: http://psych.ucsc.edu/dreams/Library/lecture_notes_freud_vs_jung.html «موضوع اصلی» در رؤیا چیست؟ فروید: فیزیولوژی، به ویژه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 334 بازدید
شهریور 90
11 پست
مرداد 90
25 پست
تیر 90
73 پست
خرداد 90
43 پست
روانشناسی
124 پست
ان
1 پست
خود
1 پست
نقاب
1 پست
خودشناسی
2 پست
فرافکنی
7 پست
کهن_الگو
1 پست
یونگ
7 پست
شعر
2 پست
تست
1 پست
داستان
1 پست
افسردگی
5 پست
عصبانیت
1 پست
پرخاش
2 پست
خودآگاهی
2 پست
شخصیت
4 پست
دبی_فورد
2 پست
دبی__فورد
3 پست
وراثت
1 پست
روانکاوی
1 پست
personality
2 پست
هیلگارد
1 پست
تراپی
3 پست
ریلکسیشن
2 پست
عکس
1 پست
بدون_شرح
1 پست
اضطراب
8 پست
استرس
13 پست
تغذیه
2 پست
spr
1 پست
تله_پاتی
1 پست