اختلالات شخصیت 2 - اعتیاد و وابستگی Addiction and dependency

وابستگی چیست ؟ وابسته متقابل کیست؟

وابستگی چیست:پشتوانه های  کاذب برای تامین امنیت و رفع نیازهای مادی

 و معنوی فراتر از نیاز طبیعی و حقیقی را می توان تعریف وابستگی دانست

 وقتی امروز به شخصیت درونی خودم نگاه میکنم میبینم عجیبه در درون  من بیشتر ۱۰ شخصیت زندگی میکنند و هر کدام که میتوانند به من دستور به اجام کاری رو میدند

شخصیت من در همان کودکی  مقلوب این شخصیتها شده که میشه از  (شخصیت والد) نام برد  که تشکیل دهنده آن  افرادی بودن که من در کودکی وابسته به رفتار آنها شدم و تبدیل شد به یک کودک آزرده که هنوز بزرگ نشده که آن بخش از شخصیت را (کودک درون) مینامند که یکی از اهداف انجمن coda یا وابستگی  احیای کودک درون و پر داختن به آن است

هدف این است که ما با شخصیت اصلی خود  زندگی کنیم.بیشتر رفتارهای من وابسته  به رفتارهای والدانه است البته به این شخصیتها میتوان شخصیت . اجتماعی .اقتصادی .سیاسی وغیره...  راهم اضافه کرد

بطور مثال اگر بخواهیم آن را تفکیک کنیم میبینیم یک بخش از شخصیت ما  وابسته به رفتار پدر  مادر پدر بزرگ  مادر بزرگ  عمو یا دایی یا بطور کل کسانی که  با آنها زندگی کردم و یا جانیشین آنها مثل تلویزیون و رسانه های عمومی چه خوب چه بد که اغلب رفتار های  نا سالم  انها در شکل گیری شخصیت من نقش داشتند

هم من وابسته به رفتارهای آنها هستم وهم هر کسی که بعد از آن با من زندگی کرده که به آنها میتوان وابسته متقابل گفت یا هم وابسته.به همین علت است کسی هم که با یک معتاد زندگی میکند تحت تاثیر قرار گرفته و بیمار میشود و در این رابطه وقتی شخص وابسته به رفتار معتادی میشود که با او زندگی کرده حتی فقط برای چند سال فرق نمی کند پدر برادر همسر  مادر یا خواهرباشد او هم دچار بیماری وابستگی متقابل میشود که علائمی مثل استرس  افسردگی شدید  ویا شیزوفرمی دارد ودر این افراد هم روحانیت جایی ندارد  و همیشه با احساس گناه  ترس خجالت و اینکه در مواردی بشدت نقش ناجی را بازی میکنند و فکر میکنند که در مسیر زندگی بسیار تنها هستند و بهتنهایی باید بار زندگی را بدوش بکشند

منبع : اعتیاد

/ 0 نظر / 36 بازدید