منابع زبان اصلی خشم و کنترل آن

جهت مطالعه بیشتر منابع زبان اصلی درباره خشم  و کنترل آن می توانید به وب سایت کمک فکری مجله کمک به خود یا وب سایت فراتر از خودسری و  جهت  آگاهی از مدیریت خشم به وب سایت اخبار پزشکی مراجعه کرده و همچنین با کلیک  روی این لینک  ویدئویی را در این زمینه مشاهده  نمایید

/ 0 نظر / 40 بازدید