فرافکنی در مکتب روانشناسی یونگ - قسمت پنجم

 

 

از یک تمرین ساده شروع کنید

به اشخاصی فکر کنید که اصلا از آنها خوشتان نمی آید.

یک فهرست ار آن خصوصیاتی که این افراد دارند و مورد تنفر شماست تهیه کنید.

لحظاتی وقت صرف کنید و فهرستی را که تهیه کرده اید با یک دوست مرور کنید.

به توصیف شخص مورد تنفر بپردازید.

بعد برای بار دوم این فهرست را مرور کنید و هر یک از خصایص را به صورت من …. . هستم ادا کنید.

مثلا موضوع مورد تنفر سبک و جلف بودن است.

بنویسید من سبک و جلف هستم.

نفس شما احتمالا این مسئله را انکار خواهد کرد و حتما به سرعت به این نتیجه می رسد که

عجب تمرین احمقانه ای.

اما اگر لحظاتی روی فهرست خود تعمق کنید احتمالا می توانید روی دیگر خودتان را به اجمال ببینید.

 منبع : مکتب زوریخ

/ 0 نظر / 49 بازدید