# روانشناسی_تحلیلی_و_رویا

مقایسه دیدگاه فروید و یونگ درباره خواب

    این مطلب خلاصه ای از یکی از سخنرانی های پروفسور دامهاف است. منبع: http://psych.ucsc.edu/dreams/Library/lecture_notes_freud_vs_jung.html «موضوع اصلی» در رؤیا چیست؟ فروید: فیزیولوژی، به ویژه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 334 بازدید